توتِ توی باغ

برگ‌های سنجدش

تاب زیر داربست

پسته‌های کله‌قوچ

زنگ خورده یک دوچرخه

آجرا ولو کنار جوب

بوی عطر نرگسی که

بین خاک نم نشست

باد لابه‌لای برگ‌های مو

قاصدک به انتظار باد

بوی بیدمشک و خاک

طعم توت خشک

گرده زیر جلد باد

چیرچیر و قارقار

قورقور قورباغه

آب یخ

جوجه اردکا به صف

ماهیای توی حوض

سایه‌سار زیر آن سبزه‌های سربلند

شب صدای هوی جغد

آمد از ره مُوْکنان

موسیاه مُوْ بشست